Limeksofis

  • sokerehber
  • 29 Haziran 2018
  • Yorumlar Kapalı

Limeksofis

Limeksofis markası, dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına ayak uydurabilmeyi sağlayan çözümler üreten bir marka değerini taşır. Dijital arşivlemede yazılı ve tarayıcıların Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştirmektedir. Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin ve bilgilerin günümüzde dijital ortama aktarılmaları artık bir ihtiyaç halini almıştır. Limeksofis; dijitalleştirme, sistem entegrasyonu ve proje yönetimi alanlarında farklı sektörlere hizmet verir. Uzman kadroyla sürdürülen çalışmalar sayesinde, kurumların ihtiyaç duyduğu dijitalleştirmede etkili seviyede hizmet verir. Her kurum, gerek kurum içi gerekse de kurum dışında kullanılabilir nitelikte bilgi ve belgeleri barındırmaktadır. Basım yapılmış halde aktif olarak dokümanlara erişebilme konusunda belirli bir zaman ayrılması gerekliliği bulunur. Dijital ortamda ise bunun tam aksine, sadece yetki verilmesi sayesinde gerekli olan her şeye erişim sağlayabilmek mümkündür. Dijitalleşebilmeye olanak sağlayan Limeksofis, farklı sektörlere beklenen hizmeti sunabilen yapıya sahip marka değerini taşımasıyla ön plandadır. En çok kullanılan dokümanlardan, nadir dokümanlara kadar uzanan dijitalleştirme seçenekleri sayesinde en iyi sonuçların elde edilebilmesi sağlanır. Çalışmaların aktif şekilde yürütülürken, zaman kazancının olması her firmanın değişilmez isteklerinden biri konumunda yer alır. Fiziksel ortamda mevcut olan basımlar nedeniyle mevcut olan zaman kaybının önüne geçilerek, çok kısa süre içerisinde dijital ortama erişim sağlanabilmesi, gerekli olan çözümlerin Limeksofis tarafından sağlanmasıyla mümkündür.

Limeksofis Ürünleri Neler?

Limeksofis, mevcut olan özel ürün yelpazesi sayesinde en iyi sonuçların alınabilmesinde etki seviyesi yüksek düzeyde rol oynar. Tarayıcılar, dijital baskı ürünleri ve yazılımlarla beraber her zaman isteklere özel olarak ürünlerin bulunabilmesinde ayrıcalıklı hizmet anlayışı bulunur. Limeksofis markası çatısı altında sunulan her ürün beraberinde teknik desteği de sahiptir. Resmi Kodak Türkiye Distribütörü konumunda bulunmaktadır. Satıştan önceki ve sonraki dönemlerin tamamında mevcut olan destek alınabilmesi avantajı sayesinde oldukça avantajlı bir hizmet tamamlanmış hale gelir. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda tercih edilebilecek olan Limeksofis ürünleri sayesinde, dijitalleşme sürecindeki gerekliliklerin tamamı kolaylıkla karşılanabilmektedir. Hem fiziksel olarak hem de dijital olarak ihtiyaç duyulan ürünlerin tamamının bulunabilir durumda olması sayesinde, fark yaratan kalitedeki sistemlere ulaşabilmek mümkündür. Kitap Tarayıcı özelliğine sahip olan ürünlerle, her kitap kolaylıkla eksiksiz olarak taranabilmektedir.

Limeksofis markasının sahip olduğu her ayrıcalık, ürünlerin tercihinde gözlenebilmektedir. Müşterilerin isteklerinin belirlenmesi ve çözümün isteklere göre yönlendirilebilmesi açısından oldukça uzman kadroya sahip olan bir değer taşır. Dijitalleşme sürecindeki tüm kurumlar için gerekli olan her şeyi başarılı seviyede sağlayan Limeksofis’in, sahip olduğu marka değerinin kurumlara yansımaları da kolaylıkla görülebilir. Kaliteli çözümlerin oluşturulması sayesinde, hiçbir sorunla karşı karşıya olmadan dijital ortama geçiş yapabilmek başarıyla sağlanabilmektedir. Sanat Eseri Tarama ayrıcalığına sahip olan ürünler, sanat eserlerinin tamamının orijinalliklerinin korunarak dijital platforma aktarılmasını sağlar.

Kurumlar için Dijital Dönem

Kurumların her birinin dijital döneme ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla mevcut olan sistemlerin değerlendiriliyor olması büyük fark yaratan ayrıcalıklardan biridir. Limeksofis, fiziki olarak mevcut olan bilgilerin, belgelerin veya koleksiyonların tamamının dijital ortama aktarılarak arşivlenebilmesinde görev alan marka değerine sahiptir. Dijitalleştirmenin gerçekleştiriliyor olması sayesinde aynı zamanda bir o kadar da erişim ve yönetim kolaylıkları da sağlanabilmektedir. İstenilen her zaman dijital arşive giriş yapılarak, gerekli olan dokümanlar arasından seçim yapılabilmektedir. Dijital olarak oluşturulan arşivde her detayın bulunuyor olması sayesinde bilgilerin işlenebilmesi adına da büyük bir kolaylık söz konusudur. Kurumlar için dijital dönemin gerektirdiği şekilde çalışmaların yürütülebilmesi adına gerekli olan her şeyin Limeksofis markası tarafından sağlanıyor olması sayesinde, geliştirilen çözümler doğrultusunda gelişmiş fonksiyonel özelliklerin değerlendirilebilmesi söz konusudur.

Dijital dönemin yakalanabilmesine yönelik olarak Limeksofis’in yarattığı farkların değerlendirilmesi sayesinde marka değerine büyük bir artı katılabilir durumdadır. Dijital dönemin başlangıcını oluşturan her detay, beraberinde bazı gereklilikleri de getirmektedir. Erişim, paylaşım ve yönetim açısından hız zorunluluğun mevcut olduğu günümüz dünyasında, dijitalleştirmede Limeksofis farkı kolaylıkla görülebilmektedir.

Limeksofis Özel Yazılım Çözümleri

Her kurumun ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen yazılım sayesinde, güvenlik en üst seviyede sağlanır. Kurumsal değerlerin korunabilmesi ve marka değerinin hiçbir zaman itibar kaybetmemesi adına yazılımın özel olması zorunluluğu bulunur. Limeksofis markasının sunduğu yazılım çözümleri sayesinde tamamen dijital ortama geçiş yapılabilmesi mümkündür. Günümüzde başta kamu kurumları olmak üzere tüm kurumlar dijitalleştirme dönüşümlerini sağlayabilmek adına çalışmalar yürütmektedir. Limeks Ofis, dijitalleştirme dönüşümünü yüzde yüz oranında sağlayabilmek adına sunduğu ürünlerle beraber tamamen kurumun ihtiyaçların odaklı olarak hizmet veren markaların başında gelir. Tamamen dijital çözümler üzerine tasarlanmış olan fark yaratan yazılımlar sayesinde, kurum içinde ve dışında fark görülebilmektedir. Bilgilerle beraber belgelerin de paylaşılabilmesi olanağının oldukça kısa süre içerisinde gerçekleşebiliyor olması avantajlı çözümleri sunan en etkili detayların başında gelir. Kurumlar için dijitalleşmede gerekli olan tüm yazılımların tek çatı altında Limeksofis markası sayesinde toplanıyor olması, büyük bir fark yaratır. Tamamen güvenli, özelleştirilmiş ve aynı zamanda işlevsel açıdan yeterlilik seviyesine sahip olan dünya çapında kabul gören yazılımlar kolaylıkla kullanılabilmektedir. Özelleştirilmiş olmaları sayesinde, en hızlı şekilde kullanılabilir durumdadırlar. Yazılımların tamamında, kontrol mekanizmasının kuruma özel olarak tasarlanabiliyor olması sayesinde; kurumun dijital dünyaya taşınması sürecinde oldukça büyük bir fark yaratılarak kısa süre içerisinde aktivasyon sağlanabilmektedir. Dijital beklentilerin karşılanıyor olması sayesinde, en iyi sonuçların alınabilmesi avantajı da yakalanır.

Dokümanların Dijital Ortama Aktarılabilmesi için Tarayıcılar

Dijital ortama aktarılması gereken tüm dosyaların başarılı bir şekilde taranabilmeleri ve istenilen formatta açılabilmeleri için gerekli olan tarayıcılar Limeksofis çatısı altında satışa sunulmaktadır. Farklı sektörde bulunan kurumlar için gerek duyulan tarayıcıların tamamı, dosyaların taranmasına ve aktarılmasına olanak sağlayan tasarıma sahiplerdir. Markaları değişkenlik gösteren tarayıcı ürünleri içerisinden, en iyi tercihlerin kolaylıkla yapılabilmesi olanağı bulunur. Kodak Alaris, Treventus, IBML, Image Access, Ricoh ve SMA tarayıcıları sayesinde, tüm tarama işlemlerinin en hızlı ve kaliteli şekilde gerçekleştirilerek dijital ortama yazılı ürünlerin aktarılabilmesi avantajı mevcuttur.

Başta Kodak Türkiye Distribütörü olarak Kodak markalı tarayıcıların ve daha farklı yabancı markaların Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiren Limeks Ofis, satış öncesi ve sonrası destek verme ayrıcalığına sahip olmasıyla oldukça başarılı sonuçların alınabilmesinde yüksek düzeyde etki sahip olma özelliğini taşır. Tarama işleminin gerçekleştirilerek en kısa süre içerisinde dokümanların dijital ortama aktarılması sayesinde, korunabilmeleri açısından da büyük bir avantaj sağlanmış olur. Bilgilerde ve belgelerde yaşanabilecek kayıplar veya bozulmalar sebebiyle kurumsal açıdan sorun yaşanabilmesi olasılığı bulunduğu gibi, dijital ortama aktarım yapabilmeye olanak tanıyan tarayıcılarla her zaman farklı açıdan avantajlı konumda yer alabilme farkı bulunur. Kitap Tarayıcı özellikteki tarayıcı modelleri, özel olarak Sanat Eseri Tarama özelliğini de barındırabilmektedirler.

Kiosk Taramada Self Servis Ayrıcalığı

Bilgilere ve belgelere olan erişimin hız kazandığı günümüz döneminde, dijital ortamlarda dokümanların bulunuyor olması da önem kazanmış durumdadır. Gerekli olan dokümanlara dijital ortam üzerinden erişimin sağlanabiliyor olması en önemli gerekliliklerin başında gelir. Self Servis Kiosk tarama, bu noktada çözüme odaklı olarak kusursuz hizmet anlayışıyla farkını gösterir. Kurumlar için, kullanıcılarının tarama işlemlerinin self servis olacak şekilde hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayan kiosk tarama sistemi sayesinde büyük bir avantaj elde edilir. Hem memnuniyet hem de hız açısından kurumlar için ayrıcalıklı bir çözüm kısa sürede sağlanabilir.

Tüm Materyaller Kalıcı Olarak Dijital Ortama Limeksofis Kalitesiyle Taşınır

Profesyonel personellere sahip olan Limeks Ofis, kalite standartlarının en üst seviyesinde çalışmalar gerçekleştirerek dijitalleştirmeyi başarılı bir şekilde sağlar. Tüm materyallerin dijitalleştirilebilmesinde etki seviyesi oldukça yüksek sonuçların alınabilmesi için hizmet veren markaların arasında baş sırada yer alan Limeksofis, dijital dönemin gerekliliklerine uygun şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde aktif olarak koruma olanağına da sahiptir. Dijital ortamda korunabilirlik, çok daha sıkı ve kolay şekilde gerçekleştiriliyor olduğu gibi fiziksel ortamla arasında belirgin seviyede fark bulunur. Önemli materyallerin çeşitli nedenlere bağlı olarak sorun yaşayabilmeleri olasılığı bulunuyor olduğundan dolayı, dijital ortama yapılacak taşıma işlemleri sayesinde dijitalleştirmenin hiçbir eksik olmadan sağlanabilmesi avantajı bulunur. Eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilen dijital arşivleme sistemi sayesinde, kuruma ait olan tüm değerlerin bir arada bulunabilmesi mümkündür. Farklı alanlarda hizmet veren markaların her biri için Dijital Arşivleme Teknolojileri kullanılabilmektedir. Dijitalleştirme teknolojileri üzerine Limeksofis farkının görülebilmesi de oldukça kolay durumdadır.

Geri «
İleri »