AYDIN VALİLİĞİNDEN HAVAİ FİŞEK AÇIKLAMASI

  • Alptekin Çınar
  • 6 Temmuz 2011
  • 0

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada havai fişeklerin kullanımı, taşınması kullanım saati, kullanım alanları ve usulsüzlük halinde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, havai fişeklerin atılacağı yerin mülki amirliğine bir iş günü önceden müracaat edilmesi gerektiği kaydedildi. Dilekçede, kullanılacak havai fişeklerin cinsi ve miktarı, havai fişeğin kullanacağı yer, tarih ve saati, havai fişek ateşleyicisinin açık kimlik bilgileri, havai fişeğin maddelerin hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gerektiği ifade edildi.
Dilekçenin ekine havai fişek ateşleyicisinin (A) sınıfı ateşleyici belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi, ateşleyici taahhütnamesi, Sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi eklenmesi gerektiği dile getirildi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, A Sınıfı Belgesi olan ateşleyicilerin, A Sınıfı belgesi ile brüt 5.kg.’dan fazla havai fişek maddesi taşınması yasaklanırken,5 kilogramdan fazla havai fişek taşımak isteyenlerin havai fişek alacağı yerin kolluk kuvvetinden (Polis,Jandarma) ‘Taşıma İzin Belgesi’ alması gerektiği de bildirildi.
Açıklamada ‘Taşıma İzin Belgesi’ alınması için de şu şartlar gerektiği belirtildi: “Bayilik belgesi veya izin belgesi fotokopisi, güvenlik belgesi fotokopisi, güvenlikçi taahhütnamesi, Sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi, harç makbuzu, nakilci taahhütnamesi”

HAVAİ FİŞEK KULLANIM ŞARTLARI
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, havai fişek kullanımı, alım satımı, yasaklar, kullanma saati, hassas kullanımlara mesafesi, tedbirler ve yaptırım şartları söyle sıralandı: “1.Grup(Av Bayileri),2.Grup ve 3.Grup Satıcı ve Kullanıcı Belgesi olanlar Piroteknik(Havai fişek) maddelerini satabilir. Av Bayileri 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 116.Maddesine istinaden en fazla beş kilograma kadar şenlik ve işaret fişeği bulundurabilir. Aynı Tüzüğün 117. Maddesine istinaden şenlik ve işaret fişeklerinin 18 yaşından küçüklere satılması yasaktır. Şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler, ormanlık araziler ile dinlenme ve çocuk parkları gibi ağaçlık alanlara, akaryakıt istasyonlarına 200 metreden az mesafede kullanılması yasaktır. Çok hassas kullanım alanlarının her birine 500 metreden yakın mesafede patlayıcı, maytap, havai fişek vb. maddeleri kullanmak yasaktır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında saat 23:00’ den diğer aylar da ise, saat 22:00’ den sonra havai fişek ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeleri kullanmak yasaktır. Aşırı rüzgarlı havalarda izin alınsa dahi ateşleme yapılmayacaktır. Havai fişeklerin kullanılacağı yer veya kullanılacak miktar göz önünde bulundurularak Mülki Amirlikçe gerekli görülen hallerde, daha fazla yangın kovaları ile yeterince su ve kum ile ambulans ve itfaiyenin bulundurulması sağlanacaktır. İzinsiz havai fişek gösterisinin yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır. Havai Fişekler ile ilgili usulsüzlük (izinsiz alma, satma, bulundurma, kullanma, imal etme) tespit edildiğinde; 5237 sayılı TCK’nun 170. ve 174. maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 ve 36. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c ve 66. maddeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunun 14. maddesi ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 129. maddesine istinaden işlem yapılabilecektir”

Geri «
İleri »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir