HASTANE İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

  • sokerehber
  • 8 Temmuz 2011
  • 0


MEDULA adı altında hayata geçirilen sistem, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere yapılan muayene, tetkik ve tedavilerin elektronik ortamda onayını, takibini ve ödemesini sağlayan en kapsamlı bilgi teknolojileri projesi olarak biliniyor. Proje ile sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan yapılan hizmetlere ait bilgi ile faturalar elektronik ortamda alınıyor. Bu kayıtlar üzerinden gerekli inceleme ve kontroller yapılabiliyor. 
MEDULA, 15 Haziran 2007 tarihinde özel sağlık kuruluşlarında, 01 Eylül 2007 tarihinde de kamu sağlık kuruluşlarında kullanılmaya başlanıldı. MEDULA sisteminin önemli bir fonksiyonu ise genel sağlık sigortası uygulamaları ve harcamalarının sağlıklı bir biçimde izlenmesi suretiyle maliyetlerin kontrolü ve planlama yapılabilmesine imkan tanıması olarak ifade ediliyor. 
MEDULA-Hastane Sistemi ile toplanan verilerden Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık politikalarının oluşturulmasında gerekli olan karar destek mekanizmasına alt yapı oluşturuldu. Elde edilen veriler, harcama tahminleri yapılabilmesi, harcama kalemlerindeki değişikliklerin takibi, risk analizlerinin yapılabilmesi ve istatistiki bilginin alınabilmesi gibi konularda kurumsal kazanımlar sağladı.Sistem ile sağlık kuruluşlarından gelen belgelerin arşivlenmesi ve saklanmasında yaşanan problemlerin de çözümüne katkı sağlandı.
MEDULA kapsamında toplam 3 bin 100 hastane ile online işlem yapılabiliyor. Günlük ortalama 1 milyon 800 bin kişinin hastaneye giderek aldığı sağlık hizmeti elektronik olarak kayda alınıyor.

Geri «
İleri »

Bir cevap yazın