Söke OSB’den Kot Farkı Açıklaması Geldi

 • Alptekin Çınar
 • 17 Ekim 2017
 • 0

Söke gündemini meşgul eden Söke OSB ile ilgili kot farkı konusunda OSB yönetiminden açıklama geldi.

Organize sanayi bölgesi yönetim kurulu imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle;

Söke Organize Sanayi Bölgesinde devam eden yol yapım çalışması ile ilgili aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 1. Söke OSB 1996 yılında kurulmuş olup mevcut Yönetimin göreve başladığı tarihe (22.04.2016) kadar (20 yıllık sürede) yol dolguları kısmen yapılmıştır.
 2. Halen yapımı devam etmekte olan ve 03.07.2017 tarihinde yapılan Yol Dolgu ve sathi kaplama yapılması işinin ihale bedelinin tamamı 2.508.994 (iki milyon beşyüzsekizbin dokuzyüzdoksandört) TL’ dir.
 3. 2005 yılında yapılan ilk yol projesinde DSİ’ nin 28.11.1997 tarih ve 11433 sayılı yazıları ile taşkın kotu 16.00 olarak verilmiştir. Bu sebeple 30 mt lik prestij yolu başlangıç kotu 17.90 bitiş kotu 16.73 olarak planlanmıştır.
 4. 2011 yılında DSİ 27.06.2011 tarih ve 231789 sayılı yazıları ile taşkın kotunun 16.00 dan 00’ e indirildiğini bildirmiştir. 2017 başında revize edilen yol projesi ile 30 mt lik prestij yolu başlangıç kotu 17.90 bitiş kotu ise 16.00 olmuş daha sonra ilave tedbirler alarak bu kot 15.50 olmuştur. Yol başlangıcı Devlet Demir Yolları hemzemin geçidi olduğu için 17.90 olan başlangıç kotu değiştirilememiştir. Ancak yol bitiş kotu başlangıçtan itibaren eşit ve kademeli olarak 1.23 metre (123 santimetre) indirilmiştir.
 5. Yukarıdan da anlaşılacağı üzere DSİ taşkın kotunu 2011 yılında 16.00 dan 00’ e indirirken 1 metrelik (100 santimetre) düşürme yapmış, Söke OSB ise bitiş kotları esas alındığında 1.23 metre (123 santimetre) yol dolgu seviyesini düşürmüştür. Yani mevcut Yönetim zamanında yol dolgu seviyesi ve miktarı arttırılmamış aksine, DSİ’ nin bildirdiği miktardan 23 santimetre daha fazla kot düşürülmesi sağlanmıştır.
 6. Ayrıca, alanımız etrafında yer alan Sağlık Koruma bandı ile Sanayi Parselleri arasındaki yolların 2005 yılındaki kotu 16.00 iken 2017 yılı başında yapılan proje tadilatı ile bu yol kotları 14.70 olmuştur. Kot farklarına bakıldığında 2017 yılı itibarı ile bu kotlarda 3 metre (130 santimetre) indirilmiştir
 7. 2005 yılında hazırlanan ilk projeler ile 2017 yılı başında hazırlanan tadilat projeleri dikkate alınarak hesaplama yapıldığında, yol dolgu seviyesi ve buna bağlı dolgu miktarlarında DSİ’ nin taşkın kotunu indirdiği miktardan daha fazla kotun indirilmesi sonucu, SÖKE OSB tarafından bu indirmeler dikkate alınarak yol dolgularında 174.500 metreküplük, buna bağlı sanayi parsellerinde ise yaklaşık 630.000 metreküplük bir tasarruf sağlanmıştır. Ton olarak dolgu birim fiyatlarının piyasadaki değerleri dikkate alındığında toplam olarak yaklaşık 12.5 milyon TL’ lik bir tasarruf sağlanmıştır.
 1. Ayrıca, hiçbir sanayi parselinde yeni ve ek bir dolgu yapılması söz konusu değildir.
 2. DSİ tarafından verilen taşkın kotu, Menderes Irmağının taşması halinde su altında kalması muhtemel seviyeyi göstermektedir. Bu durum dikkate alınarak Bölgemizdeki hiçbir sanayi tesisinin su altında kalmaması için tüm parseller 15.00 kotu ve üzerinde planlanmıştır.
 3. Yukarıda yapılan açıklamalar ile ilgili proje ve yazışmaların tamamı Söke OSB ‘ de mevcuttur. Gerçeği öğrenmeye çalışan herkes için bu bilgi ve belgeler incelemeye açıktır.
 4. Söke OSB’ de bulunan sadece bir (1) yatırımcı, yol dolguları ile ilgili gözlemine dayalı endişelerini Yönetim Kurulumuza iletmiş, kendisine sözlü ve yazılı (whatsapp), diğer yatırımcılara ise yazılı olarak bilgilendirme yapılmış, müracaatçı bir (1) yatırımcı eksik bilgiden kaynaklı endişelerinin giderildiğini bildirerek teşekkür etmiştir.
 5. Bugüne kadar bir (1) yatırımcı dışında hiç kimse yol çalışmaları hakkında OSB’ den bilgi talep etmemiştir. Gerçeği arayan, doğrunun peşinde olan herkes için Söke OSB ile ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaşması temin edilecektir.
 6. Söke OSB Yönetim Kurulu olarak; hukuka uygunluk, kanunlara uygunluk, hak ve adalet ilkesi içinde çalışma prensibinden asla taviz verilmemiş ve verilmeyecektir.
Geri «
İleri »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir