Söke Priene Antik Kenti Unesco Dünya Mirası Listesinde

  • sokerehber
  • 2 Haziran 2018
  • Yorumlar Kapalı

Söke Güllübahçe’de bulunan Priene Antik Kenti Unesco’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne Dahil Edildi.

Aydın’ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlık kadrosunun başında bulunan Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Mert gelişmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Antik dönemin en modern kentlerinden biri olarak görülen Priene Antik Kentinin inşasının 2600 yıl öncesinde kadar dayandığı tespit edilmiş durumda.  Tarihi kentte ilk arkeolojik amaçlı kazı çalışmasının 1800 lü yılların sonlarında başladığını belirten Mert son dönem kazılarında anıt mezarlarla ilgili çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Türkiye’de bulunan 7 kültür varlığının daha Unesco Kültür Mirası Geçici Listesine girdiği öğrenildi.

Unesco Kültür Mirası Listesi Nedir?

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO’nun) 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te yapılan 16. Genel Konferansının 17. Oturumunda; sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi”ni kabul ederek, tüm dünya uluslarının sahip oldukları kültürel ve doğal varlıkların, uluslararası bir platformda korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tarihi bir adım atmıştır.

Bu Sözleşme ile insanlık tarihi boyunca farklı kültür ve medeniyetler tarafından ortaya konan, bu ortak geçmişin farklı evrelerine, aşamalarına, zenginlik ve farklılığına ışık tutan varlıklar, “birinin kaybı tüm insanlık hafızasının kaybıdır” anlayışıyla koruma altına alınmıştır.

1. Kapadokya ve Göreme Milli Parkı

Kapadokya 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıktı. Hititler´in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri oldu.

2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Cami 1228–29 yıllarında Mengücekli beyi Ahmed Şah tarafından; Dârüşşifa ise aynı tarihte, Ahmed Şah´ın eşi Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırıldı. Plan tipi ve süsleme olarak benzeri olmayan bir eserdir.

3. İstanbul´daki Tarihi Yerler

İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı´daki kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir.

4. Hattuşaş: Hitit Başkenti

Hitit Devleti´nin başkenti olan Hattuşaş sanat ve mimarlık alanında gelişmiş bir bölge olan Hattuşaş, Çorum´un Sungurlu ilçesinin güneydoğusunda yer alıyor. Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıktı. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulundu.

5. Nemrut Dağı

Dünyanın 8 harikasından biri olan Nemrut Dağı, Adıyaman’da bulunuyor. Kommagene kralı Antiochus Theos, MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunanve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar-tapınağını da yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları bulunur.

6. Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı

Pamukkale, güneybatı Türkiye´deki Denizli ilinde doğal bir mevkidir. Kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını, travertenleri kapsıyor. Türkiye´nin Ege bölgesinde, ılıman bir iklimi olan Menderes Nehri vadisinde bulunur.

7. Ksantos-Letoon

Letoon, Fethiye yakınlarındaki antik kenttir. Şair Ovidius´un anlattığı bir öyküye göre kent, Zeus´tan hamile kalan Leto´nun adına kuruldu. Kentte en eski yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gider. Kalıntılar ve ele geçen kitabeler buranın dinsel ve politik bir alan olduğunu göstermektedir. Ören yeri merkezinde yan yana üç tapınak bulunuyor. Bunlardan en kuzeydeki Leto, ortadaki Artemis, güneyindeki Apollon´a adanmıştır.

8. Tarihi Safranbolu Şehri

Safranbolu 1950´lerde Anadolu´da gerçekleşen modern şehirleşmeden fazla etkilenmemiştir. Bu nedenle mimari gelenekleri, özellikle yarı ahşap, üç odalı Pontian Yunan stilinde depreme dayanıklı evleri korunmuştur.

9. Truva Antik Kenti

Antik kent, Çanakkale merkez ilçesini bağlı Tevfikiye köyünün batısında, “Hisarlık Tepesi”nde bulunur. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada’da bahsi geçen Truva Savaşı’nın gerçekleştiği antik kent, 1870’lerde Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından keşfedilmiştir.

10. Selimiye Camii ve Külliyesi

Selimiye Camii Edirne’de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. Sinan’ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında yaptığı ve “en iyi eserim” dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir.

11. Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları

Çatalhöyük, Orta Anadolu’da, günümüzden 9 bin yıl önce iskân edilmiş, çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Höyükler kabaca 2 bin yıl kesintisiz iskân edilmiştir. Özellikle neolitik yerleşimin genişliği, barındırdığı nüfusu, oluşturduğu güçlü sanat ve kültür geleneği ile son derece dikkat çekicidir. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri, ilk tarımcı topluluklardan da biridir.

12. Cumalıkızık Köyü

Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalle olan Cumalıkızık, Uludağ´ın kuzey eteklerinde kurulmuş 5 Kızık köyünden biridir. Cumalıkızık Etnografya Müzesi burada bulunmaktadır. Kuruluşu yaklaşık 1300´lü yıllara uzanan köyde, tarihi doku çok iyi korunmuştur ve Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örnekleri günümüze ulaşmayı başarmıştır.

13. Bergama Antik Kenti

İzmir’de bulunan Bergama, Antik metinlerde Pergamon ya da Pergamonos olarak geçiyor. Pergamon, Kuzey Ege’de Kaikos (Bakırçay) Irmağı’nın doğu-batı yönünde uzandığı graben vadisinin kıyısında yer alıyor. Pergamon Tepesi’ndeki Akropol’de ilk yerleşim izleri M.Ö.7.-6. Yy.’a kadar gitmektedir.

14. Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri

Diyarbakır Kalesi kökeni milattan önce 3 binlere dayanan önemli bir savunma yapısı olmanın yanı sıra içinde barındırdığı Helen, Latin, Süryani, Ermeni ve Arap dillerindeki yazıtlarla Anadolu´da iç içe geçmiş uygarlıkları belgeleyen üstün evrensel değere sahip bir kültür varlığıdır. Binlerce yıldır kaleyle bağlantısı olan Hevsel Bahçeleri ise Asurlulardan günümüze, şehrin yiyecek ihtiyacını karşılayan önemli bir doğal alandır.

15. Efes Antik Kenti

İzmir’in Selçuk İlçesinde bulunan Efes Antik Kenti, “Dünyanın Yedi Harikası”ndan biri olan Artemis Tapınağı´na ve asırlardır dini merkez işlevi gören Selçuk Meryem Ana Evi´ne ev sahipliği yapmaktadır. Efes; gerek Anadolu uygarlıklarının çeşitliliğini yansıtan eşsiz bir kültür mirası, gerek kültürler arası diyalogu yüz binlerce ziyaretçi yoluyla canlı olarak temsil eden önemli bir hac mekânıdır.

Geri «
İleri »