TAM GÜN YASASINA TEPKİ

  • sokerehber
  • 29 Ağustos 2011
  • 0

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Eralp Atay, Resmi Gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararnamede Tam Gün yasası ile ilgili maddelerin yer almasına tepki gösterdi.
26 Ağustos 2011 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan “Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” içerisine Tam Gün ile ilgili maddeler konulduğunu açıklayan Dr. Eralp Atay, “Anayasa’ya aykırı bulunan çalışma yasaklarını yeniden getirilmektedir. Bu kararnamedeki maddeler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesai dışında muayenehane açarak ya da bir kuruluşta çalışarak meslek icra etmeleri yasaklanmıştır. Çalışma yasaklarının istisnaları ise özel olarak izin verilen durumlardır. Bunlar; kurum tabiplikleri ile mahalli idarelerde çalışan hekimler 1219 Sayılı Yasanın 12. Maddesindeki özel düzenleme nedeniyle işyeri hekimliği yapmaya devam edebilecektir. Üniversitelerde öğretim üyesi olanlar, üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen faaliyetlerde bulunmamak ve hiçbir biçimde ek ödeme almamak kaydı ile mesai sonrası sağlık kuruluşlarında ya da muayenehanelerinde çalışabilecektir. GATA öğretim üyeleri de diğer öğretim üyeleri gibi hasta muayenesi ve tedavisi yapmamak ve ilgili yasalar uyarınca ödenen tazminat ve ek ödemelerden yararlanmamak kaydı ile mesai sonrası meslek icra edebilecektir. GATA dışında çalışan TSK personeli hekimler hiçbir biçimde mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra edemeyecektir. KHK çıkarılmasına ilişkin yetki yasasında getirilen çalışma sınırlamalarının dayanağı yoktur” dedi.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bulunan yasakların hukuki dayanağı olmadan KHK ile getirildiğini öne süren Atay, “Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmemiş, yasakların derhal yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Hükümet Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen, tam gün kölelik düzenlemesini bu kez Kanun Hükmünde Kararname ile getirdi. Bayram sonrası gerek TTB Merkez Konseyi gerekse Aydın Tabip Odası hukuki girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz” şeklinde konuştu.

Geri «
İleri »

Bir cevap yazın