Temiz Üretim Olmazsa Büyük Menderes Yok Olacak

  • sokerehber
  • 2 Haziran 2018
  • Yorumlar Kapalı

Büyük Menderes’te meydana gelen balık ölümleri endişe yarattı. Yaşanan gelişmeler, Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’nın hızla uygulamaya konulmasının gerekliliğini ortaya koydu. Bu durum, mayıs ayı başında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle başlatılan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması” projesinin de hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önemini ortaya koyuyor.

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinden geçen tahliye kanalında 3 km. boyunca binlerce ölü balık bulunması kamuoyunda endişeye yol açtı. Tahliye kanalı ile Büyük Menderes Nehri’nin birleşerek denize aktığı alanda görülen balık ölüleri suyun yüzeyini kapladı.

Balık ölümlerinin nedenleri sudan alınan numunelerle uzmanlar tarafından araştırılıyor. 2014 yılında WWF-Türkiye tarafından yayımlanan Büyük Menderes Havza Atlası kapsamında nehrin 42 farklı noktasından alınan örnekler, su kalitesinin yer yer çok düşük seviyelere indiğini göstermişti. Büyük Menderes’te hemen her yıl yaşanan balık ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini vurgulayan WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli şunları söyledi:

“Tarımsal faaliyetler ve endüstriyel işlemlerin yetersiz yönetimi nedeniyle suya karışan kimyasallar ve iyi arıtılmayan kentsel atık sular nehirde kirliliğe neden olabiliyor. Bunun sonucunda toplu balık ölümleri görülebiliyor. Tarım, sanayi ve kentlerden kaynaklı atık sular, sucul ekosistemlerde azot ve fosfor seviyelerinde büyük artışlara yol açıyor. Bu durumda, alglerin aşırı artışı gerçekleşiyor. Ölümcül toksinler üreten algler, balıkları, deniz memelilerini, deniz kuşlarını öldürebiliyor ve insanlara zarar verebiliyor.”

Çözüm: Temiz Üretim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’nı’ acilen uygulamaya koymasının çok önemli olduğunu ifade eden Pasinli şöyle devam etti:

“Atık su arıtım tesislerinin hayata geçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sanayide “temiz üretim” de “arıtma” kadar önemli. Sadece Büyük Menderes’teki değil, tüm Türkiye’deki nehirlerin kirlilik sorununun çözümü temiz üretim dönüşümünden geçiyor. Bu bakımdan, WWF–Türkiye’nin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle başlattığı ‘Tekstil Sektöründe Temiz Üretim ’in Yaygınlaşması’ hareketi Büyük Menderes Havzası’ndaki kirliliği önlemek açısından en önemli girişimlerden biridir. Büyük Menderes Havzası’nın 3,5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren tekstil sektöründe temiz üretimin yaygınlaşması, sorunun çözümünde önemli bir aşama oluşturacak.”

Biyolojik çeşitlilikte çok zengin bir alan
Büyük Menderes Deltası, biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Akdeniz martısının (Larus melanocephalus) Türkiye’de ürediği az sayıda alandan biri olan bölgede yaz aylarında küçük kerkenez (Falco naumanni), kış aylarında ise flamingo (Phoenicopterus ruber) kuşları büyük sürüler halinde gözleniyor. Ayrıca dünyada sadece 4.350-4.800 üreyen çift kalmış olan ve hassas tür olarak kabul edilen tepeli pelikan da (Pelecanus crispus) bu bölgede ürüyor ve kışlıyor.

Kaynak: http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?7740/buyuk-menderesteki-toplu-balik-olumleri

 

WWF’ye Destek Olmak için : https://destek.wwf.org.tr/

Geri «
İleri »