Anız Yangınlarına Dikkat

  • sokerehber
  • 4 Haziran 2018
  • Yorumlar Kapalı

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Basın Açıklaması;

İlimizde yaklaşık 240.000 da. Hububat ekim alanı bulunmaktadır. Yurdumuzda hububat hasadından sonra verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmadığı yıllarda, hububat alanlarının yaklaşık %30 ‘unun anızı yakıldığı tahmin edilmektedir.

Anızların yakılarak yok edilmesinin pek çok olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

Çevreye olan olumsuz etkileri: Hava kirliliğine ve trafik kazalarına sebep olmasının yanı sıra; küresel ısınmaya da yol açmaktadır. Ayrıca anız yangınları komşu tarlalardaki ürünlere ve meyve bahçelerine, telefon direklerine, yerleşim yerlerine, ormanlara ve yaban hayvanlarına zarar vermekte ve büyük ölçüde ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Toprak özelliğine olan etkisi: Anız yangınlarıyla yüzey toprağının organik maddesi yok edilmiş olur. Anızın yakılması sırasında toprağın 1-3 cm.lik üst katmanının ısısı 750 dereceye kadar çıkmakta, bu sebeple toprağa yararlı mikroorganizmaların %70 ‘i yok olmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır.

İlimiz sınırları içerisinde hububat hasadı biçerdöverle yapılmakta olup, hasat sırasında biçerdöverin hızlı çalışması ve iyi bir tarla tesviyesinin olmaması sebebiyle saplar yüksekten biçilerek toprak yüzeyinde fazla miktarda bitki sapı kalmakta ve artıklar iyi bir tohum yatağı hazırlanmasına imkân vermemektedir. Çiftçilerimiz iyi bir tohum yatağı hazırlamak, kolay ekim yapmak, yabancı otları temizlemek, hastalık ve zararlıları yok etmek, ikinci ürün için zamandan kazanmak için anız yakmaktadır.

Ayrıca orman bölgelerine yakın alanlarda anız yakılması orman yangınlarına neden olmaktadır. Anız yakılmasının engellenmesi ile tarım topraklarında faydalı mikroorganizmaların ölmesinin engellenmesi, toprak erozyonu ve verim kaybı gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılması, çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla, henüz hasat edilmemiş tarladaki ürünlere zarar verilmemesi, havanın kirlenmemesi, anız artıkları ile beslenen yaban hayvanlarının ölmelerine ve doğal dengenin bozulmasına engel olunması ve arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatlarının zarar görmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Anız yakmaya karşı başarılı olmanın en önemli koşulu, anız yakmaya gerekçe gösterilen nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır.

1-Anız artıklarının hayvanlar için altlık olarak kullanılması ve elde edilecek hayvan gübresinin toprağa verilmesi

2-Anızın tarlada bırakılması ve anızla malç olarak toprağa karıştırılması,

3-Biçerdöverlerin biçimi toprak yüzeyine yakın yapması,

4-Hasat sonrası parçalanma ve çürümeyi kolaylaştırmak için, sapları parçalayıcı bir alet kullanarak, anız toprağa karıştırılması,

5-Anızların daha çabuk parçalanıp ayrışarak organik maddeye dönüşmesini sağlamak amacı ile toprağa, kalan sapın yaklaşık % 1’ i oranında “Azot Dengeleme Gübresi” nin verilmesi,

6-Ayrıca “Yabancı Ot” ve “Haşereleri” yok etmek için anızın yakılması yerine “İlaçlı Mücadele” yapılması gerekmektedir.

Bu konuda anız yakılmamasına dair Aydın Valiliğince hazırlanan tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 Anız Yangınları Valilik Tebliği

Geri «
İleri »