DİDİM BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI…

  • Alptekin Çınar
  • 7 Kasım 2012
  • 0

Didim Belediye Meclis Kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mümin Kamacı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya meclis üyesi CHP’li Ahmet Turan Özdemir dışında tüm üyeler kayıldı. 11 maddeden oluşan toplantı gündemine ek olarak Didim Turizm Altyapı Birliğinin belediye katılım bedelinin artırılması talebi görüşüldü. 
Belediye meclis gündemin 1. Maddesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği 3 adet memurun kadro derece değişikliği talebini ele aldı. Talebe göre Belediye bünyesinde görev yapan 3 mamurun dereceleri 1’den 3’ 3 çekilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2. Maddesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. ve 29. maddesi gereği 2013 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2014 – 2015 yılı Gelir ve Gider Bütçe tahminlerinin görüşülmesi Mali İşler Komisyonuna havale edilerek sonraki meclis toplantısında ele alınması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin F bendi gereği Belediyenin 2013 mali yılında uygulanacak ücret tarifesinin görüşülmesi konusu Mali İşler Komisyonuna havale edilerek sonraki meclis toplantısında ele alınmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin 4. maddesinde; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.09.2012 tarih ve 1478 sayılı yazısı ile Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.08.2012 tarih ve 7974 sayılı yazıları görüşüldü. Buna göre 19 Mayıs Caddesinin Vergi Dairesi karşısında kalan arsa ile Çağlar Petrol karşısında yer alan arsada imarlaşma yapılamadığı gerekçesi ile arsa sahiplerinin arsalarını Belediye arsaları ile takas yapma talepleri görüşüldü. Madde AK Partili Atilla Milor’ün çekimser, Burhan Çolak ve Figen Gürsoy’un ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 5. Maddesinde; Kızılyer Mevkii 783 ada 10,11,12 ve 1243 parsellere ait plan değişikliği teklifinin görüşüldü. Buna göre arsa sahibinin parselleri ile ilgili %55 zayiat ve şuurlu durumda olduğu gerekçesi ile imar plan değişikliği talebi görüşülerek oy birliği ile erteleme kararı alındı. Gündemin 6. Maddesinde; Karakuyu Mevkii 496 ve 497 imar adalarına ilişkin plan değişikliği teklifinin görüşüldü. Madde üzerinde oy birliği ile erteleme kararı alındı. Gündemin 7. Maddesinde; Kızılyer 1219 parsele ait plan değişikliği teklifinin görüşüldü. Maddenin İmar Komisyonunda incelenerek talebin tekrar gelmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Gündemin 8. Maddesinde; 02.10.2012 tarih 82 sayılı B.M.K.’na yapılan itiraz görüşüldü. Polis Lojmanları arkasında bulunan 4 parsel ile ilgili maddenin daha önce Belediye meclisinde ret kararı almasına yapılan itiraz görüşmeler sonrasında Mustafa Kıray’ın “evet”, Ercan Atasoy’un ‘çekimser’ oyuna karşılık oy çokluğu ile ret edildi. Gündemin 9. Maddesinde; Güllüdam Mevkii 1304 ada 11 ve 13 parseller ile 1293 ada 11 ve 12 parsellere ilişkin verilen taleplerin görüşüldü. Konu ile ilgili İmar Komisyonunda incelenerek tekrar gelmesi için oy birliği ile erteleme kararı alındı. Gündemin 10. Maddesinde; 819 sokak sakinlerinin vermiş olduğu sokak ismi değişikliği talebinin görüşüldü. Sokak sakinlerinin sokaklarına ‘Mustafa Kemal Paşa’ sokağı verilmesi talebi adres sisteminde karışıklığa yol açılacağı ve Büyükşehir yasasında yapılacak değişiklikler gerekçe gösterilerek oy birliği ile ret edildi. Gündemin 11. Maddesinde; Karakuyu Mevkii, Carrefour batısında trafo yeri plan değişikliği talebinin görüşüldü. Madde AYDEM’den görüş alınması kararı ile oy birliği ile ertelendi.

BELEDİYE GELİRİNİN BİNDE İKİSİ DİTAB’A

Gündeme ek olarak CHP’li Belediye Meclis Üyesi ve DİTAB Başkanı Salih Bankoğlu’nun Belediye Katılım payının yükseltilmesine yönelik talebi görüşüldü. Talebe göre Didim Belediyesi’nin Belediye Gelirlerinin binde biri kadar olan katılım payının binde ikiye çıkarılması görüşüldü.Konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan DİTAB Başkanı Salih Bankoğlu, birliğin üyelerden katkı payı almakta zorlandığını ve mahalli idarelere bağlı kaldığını bu nedenle bütçe sıkıntısı çektiğini belirterek “Birlik bütçemiz 2010 yılında 140 bindi, 2011 yılında 130 bine, 2012 yılında ise 100 bin oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediye katılım payı oranları olan binde bir hesap kriterlerini kaldırdı. Bu nedenle Belediyemizin DİTAB’a olan katılım payı 2010 yılında 32 bin iken, 2012 yılında 22 bine düştü. Belediyeler bütçelerinin binde beşine kadar birliğe katkı sağlayabilirler. Biz Didim’in tanıtımlarında katıldığımız fuarlarda bütçeden dolayı sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Talebe AKP’li Belediye Meclis üyesi Figen Gürsoy çevre belediyelerin katılım payı örneği istedi. Marmaris’teki birliğe belediyelerin katılım payı bedelinin binde iki olduğunu öğrenince Didim’in gelişmişliğinin Marmaris’ten az olduğunu belirterek binde iki talebinin yüksek olduğunu öne sürdü. Gürsoy’un düşüncesi ‘Didim’in daha çok tanıtıma ihtiyacı var’ sözleri ile karşılanırken, Meclis Üyesi Kadir Karakaya ise talebin üst sınır olan binde beş olarak değerlendirilerek katılım bedelinin yükseltilmesini önerdi. Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ise DİTAB’ın katılım sağladığı fuarlarda ilçenin tanıtımını sağlayarak turizm gelirlerini artırmaya yönelik yaptığı çalışmaların önemine değinerek Birlik Başkanı Bankoğlu’na teşekkür etti. Talep görüşmelerin sonucunda Belediye gelirlerinin binde ikisinin DİTAB’a katılım pay bedeli olarak ödenmesi konusunda oy birliğine varıldı.

Geri «
İleri »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir